Wydział Nawigacyjny laureatem konkursu „Studia z Przyszłością 2023”

Z przyjemnością powiadamiamy, iż Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego w marcu br. po raz kolejny uhonorowany został Certyfikatem „ Studia z Przyszłością 2023” oraz „ Laurem Pracodawców 2023”.  Komisja Konkursowa pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Dariusza Rotta po dokonaniu analizy i oceny aplikacji Wydziału Nawigacyjnego zdecydowała o przyznaniu, kierowanemu przez Dziekana dr hab. inż. Tomasza Neumanna, prof. UMG, Wydziałowi  Certyfikatu oraz nagrody specjalnej: Laur Pracodawców 2023.  Jest to jednoznaczne z uzyskaniem pozytywnego wyniku w procedurze środowiskowej oceny Akredytacyjnej. W tym roku odbyła się 8 edycja konkursu, którego celem jest akredytacja Szkół Wyższych oraz ich jednostek, które wyróżniają się na polu edukacyjnym, posiadają innowacyjne i wartościowe programy kształcenia realizowane na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych. Aplikacja Konkursowa Wydziału Nawigacyjnego została oceniona przez Członków Komisji Certyfikacyjnej na podstawie wypełnionego przez Biuro Dziekana Wydziału Nawigacyjnego raportu ( ankiety ) samooceny, a także na podstawie danych Instytucji kontroli i nadzoru nad szkolnictwem wyższym czy organizacji monitorujących rynek pracy.

Oficjalna Gala Finałowa Konkursu w trakcie której wręczone zostały Certyfikaty i Nagrody wybranym Uczelniom, odbyła się w dniu 13.03.2023r w Poznaniu w Pałacu Działyńskich Polskiej Akademii Nauk. Wydział Nawigacyjny reprezentował Dziekan Wydziału dr hab. inż. Tomasz Neumann, prof. UMG.

Uzyskane: Certyfikat „Studia z Przyszłością 2023”  oraz Laur Pracodawców 2023, który przyznawany jest kierunkom studiów, które wdrożyły najbardziej unikalne i efektywne rozwiązania w zakresie współpracy Uczelni ze środowiskami gospodarczymi  oraz logo i godło konkursowe  Wydział Nawigacyjny wykorzystywać będzie do celów związanych praktyką informacyjną, promocyjną i marketingową ( galanteria biurowa, tablice reklamowe, publikacje prasowe, internetowe itp.) przez najbliższy rok a przede wszystkim służyć będzie zachęcaniu przyszłych studentów do aplikowania w naszej Uczelni.

 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

W. Szostak
17.03.2023