Wersja wpisu Krok po kroku z dnia 17.09.2020

W dniu 04.05.2020 r. został uruchomiony internetowy system rejestracji kandydatów na studia prowadzone na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W celu złożenia dokumentów na studia pierwszego stopnia wykonaj następujące czynności:

 1. Zarejestruj się w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Zwróć szczególną uwagę na poprawne wpisanie danych osobowych. Dołącz zdjęcie. Pamiętaj, aby w sekcji wybierz kierunek wybrać ofertę studiów, na którą zamierzasz aplikować. Wydrukuj podanie o przyjęcie na studia, naklej zdjęcie, złóż swój podpis na ankiecie. Wykonaj kopię elektroniczną podania (skan lub zdjęcie).
 2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na rachunek bankowy wskazany przez system elektronicznej rekrutacji. Opłata rekrutacyjna jest oddzielna na każdy tryb i kierunek studiów, na jaki chcesz się ubiegać. Przed dokonaniem wpłaty dobrze zastanów się nad wyborem kierunku, wpłacona kwota jest bezzwrotna.
 3. Skompletuj elektroniczne wersje wymaganych dokumentów. Warunkiem koniecznym uwzględnienia Twojego podania o przyjęcie na studia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (WKR) jest załadowanie ich w terminie 01.07.2020 – 21.08.2020 r. do systemu IRK. Komplet dokumentów zawiera:
  1. kopię elektroniczną ankiety osobowej w systemie IRK – I i II stopień;
  2. kopię elektroniczną dowodu opłaty rekrutacyjnej w systemie IRK – I i II stopień;
  3. kopię elektroniczną świadectwa dojrzałości lub świadectwo maturalne w systemie IRK – I stopień;
  4. kopię elektroniczną świadectwa ukończenia szkoły średniej w systemie IRK – I stopień;
  5. kopię elektroniczną dyplom lub odpis na mocy oryginału ukończenia wyższych studiów pierwszego stopnia w systemie IRK – II stopień;
  6. kopię elektroniczną suplementu do dyplomu w systemie IRK – II stopień;
 4. W dniu 22.08.2020 r. WKR poinformuje Ciebie o aktualnym statusie. Jeśli w wyniku analizy Twój status zmieni się na "wstępnie przyjęty" bezzwłocznie dostarcz oryginały dokumentów w jednej kartonowej teczce za pomocą:
  1. przesyłki kurierskie -  zalecane;
  2. osobiście – po wcześniejszym umówieniu spotkania z WKR z zachowanie odpowiednich środków sanitarno-epidemiologicznych
 5. Uwaga, wśród oryginałów dokumentów musi znaleźć się oryginał i odpis świadectwa dojrzałości.
 6. Oryginały dokumentów muszą być dostarczone jak najszybciej. O terminie dostarczenia dokumentów nie decyduje data stempla pocztowego.
 7. Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane 28.08.

  UWAGA!!!

 8. Rekrutacja uzupełniająca 14.09.2020 - 25.09.2020 (wyniki ostateczne zostaną opublikowane 29.09.2020).
  (krok po kroku od pkt.1)

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
01.05.2017