Eksploatacja Systemów Transportowych i Logistycznych

Kierunek: 

Transport

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Celem edukacji na specjalności ESTiL jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu techniczno-technologicznych, eksploatacyjnych, organizacyjnych oraz prawnych w sektorze transportu, spedycji i logistyki (TSL).  Studia uczą planowania, projektowania oraz funkcjonowania systemów transportowych i logistycznych.
Dzięki połączeniu interdyscyplinarnej wiedzy z umiejętnościami praktycznymi oraz kompetencjami społecznymi absolwenci są dobrze przygotowani do pracy: 

  • na stanowiskach o profilu technicznym i operacyjnym w krajowych  i międzynarodowych przedsiębiorstwach sektora TSL, 
  • w administracji publicznej na stanowiskach związanych z kształtowaniem systemów transportowych i logistycznych, 
  • w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych,
  • w ramach własnej działalności gospodarczej w sektorze TSL lub w innych.