Systemy Informacji Przestrzennej w Nawigacji Morskiej

Kierunek: 

Nawigacja

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

Studia podyplomowe

Termin rekrutacji: 

VI-IX