Komisja stypendialna przyjmuje wnioski na rok akademicki 2017/2018

SKŁAD WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ

 • Ewa Boguszewska - przewodnicząca komisji,
 • Aleksandra Gacioch – sekretarz komisji
 • Agata Myszka  – wiceprzewodnicząca sekretarz komisji
 • mgr inż. Aleksandra Kalkowska – członek komisji.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres e-mail: wksatwn.am.gdynia.pl lub w godzinach pracy Wydziałowej Komisji Stypendialnej w pokoju P 3.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej przyjmowane są w pokoju P3 w dniach do dnia 13.10.17r.:

 • 05.10 - 12:15-15:00
 • 06.10 - 14:30-16:30
 • 07.10 - 10:00-12:00
 • 09.10 - 08:00-09:00
 • 10.10 - 11:30-15:30
 • 11.10 - 08:30-10:00,     15:00-16:30
 • 12.10 - 15:30-17:00
 • 13.10 - 13:30-15:00,     15:30-17:00

UWAGA

 • Od 1 sierpnia 2017 roku dochody osób opodatkowanych w formie ryczałtu muszą być udokumentowane przez zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, zawierające informacje odpowiednio o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku.

 • Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 ( jest to dochód roczny ) Ii jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta.

 • Jednocześnie informuję że wysokość dochodu na członka rodziny studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi :

  • stypendium wyższe od 0 – 668,20 zł.

  • stypendium niższe  od 668,21 – 950,00 zł.

 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
05.10.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 05.10.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 09.11.2017