Informacje dla studentów studiów stacjonarnych

UBEZPIECZENIE NNW DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Szanowni Państwo,

istnieje możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok akademicki 2020/2021.

Współpraca jest realizowana z przedsiębiorstwem InterRisk.  

Szczegóły w załącznikach.

Wprowadzenie:
a.kaizer 26.09.2020
Ostatnia modyfikacja:
a.kaizer 26.09.2020

Egzamin poprawkowy z przedmiotu OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO

Egzamin poprawkowy z przedmiotu OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO dla specjalności Transport Morski I rok - studia stacjonarne u prowadzącego dr hab.inż. Małgorzata Pawlak, prof. UMG odbędzie się w dniu 25.09.2020 w godzinach: 12.00 - 13.00 w sali: AUD.MAX

Wprowadzenie:
a.kaizer 22.09.2020
Ostatnia modyfikacja:
a.kaizer 22.09.2020

Egzamin poprawkowy z przedmiotu BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Egzamin poprawkowy z przedmiotu BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY dla specjalności Transport Morski I rok - studia stacjonarne u prowadzącego dr hab. inż. Małgorzata Pawlak, prof. UMG odbędzie się w dniu 25.09.2020 w godzinach: 12.00 - 13.00 w sali: AUD.MAX

Wprowadzenie:
a.kaizer 22.09.2020
Ostatnia modyfikacja:
a.kaizer 22.09.2020

Egzamin poprawkowy z przedmiotu PODSTAWY INŻYNIERII RUCHU

Egzamin poprawkowy z przedmiotu PODSTAWY INZYNIERII RUCHU dla specjalności Transport i Logistyka III rok - studia stacjonarne u prowadzącego dr hab. inż. Małgorzata Pawlak, prof. UMG odbędzie się w dniu 25.09.2020 w godzinach: 12.00 - 13.00 w sali: AUD.MAX

Wprowadzenie:
a.kaizer 22.09.2020
Ostatnia modyfikacja:
a.kaizer 22.09.2020

Strony

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
07.03.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 18.08.2017