Szczegółowy terminarz rekrutacji

W terminie od 24.08 do 27.08 komplet dokumentów należy dostarczyć do siedziby Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Aula Wydziału Nawigacyjnego, Al. Jana Pawła II 3, Gdynia, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00.

Komplet dokumentów zawiera:

  • oryginał i odpis na prawach oryginału świadectwa dojrzałości (przyjmowane będą tylko świadectwa wydane przez szkołę)
  • podanie do JM Rektora o przyjęcie na studia z naklejonym zdjęciem
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (dowód wpłaty pocztowej, dowód wpłaty w banku, potwierdzenie dokonania przelewu)
  • na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunek Nawigacja dodatkowo Morskie Świadectwo Zdrowia (z uwagi na Covid-19 Morskie Świadectwo Zdrowia będzie można dostarczyć do końca trwania pierwszego semestru studiów (luty 2021))

Po ogłoszeniu wstępnych wyników rekrutacji, które nastąpi 22.08 w przypadku uzyskania statusu wstępnie przyjęty w terminie do czwartku 27.08 do godziny 14:00 należy dostarczyć komplet dokumentów Teczka kandydata koniecznie zawierać musi świadectwo dojrzałości oraz jego odpis (dokumenty te wydaje szkoła średnia w momencie ogłoszenia wyników egzaminów maturalnych). Niespełnienie tego warunku skutkować będzie nieprzyjęciem na studia oraz jednocześnie przyjmowaniem na studia kandydatów z listy rezerwowej.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 27.08 o godzinie 14:00 zamyka listy przyjętych na studia. Ogłoszenie wyników nastąpi 28.08.

 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

T. Neumann
26.05.2018
Wprowadzenie:
T.Neumann 26.05.2018
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 14.06.2020