Egzamin poprawkowy z przedmiotu BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Egzamin poprawkowy z przedmiotu BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY dla specjalności Transport Morski I rok - studia niestacjonarne u prowadzącego dr hab. inż. Małgorzata Pawlak, prof. UMG odbędzie się w dniu 25.09.2020 w godzinach: 12.00 - 13.00 w sali: AUD.MAX

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
22.09.2020