Informacje dla studentów studiów niestacjonarnych

Egzamin poprawkowy z przedmiotu OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO

Egzamin poprawkowy z przedmiotu OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO dla specjalności Transport Morski I rok - studia niestacjonarne u prowadzącego dr hab.inż. Małgorzata Pawlak, prof. UMG odbędzie się w dniu 25.09.2020 w godzinach: 12.00 - 13.00 w sali: AUD.MAX

Wprowadzenie:
a.kaizer 22.09.2020
Ostatnia modyfikacja:
a.kaizer 22.09.2020

Egzamin poprawkowy z przedmiotu BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Egzamin poprawkowy z przedmiotu BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY dla specjalności Transport Morski I rok - studia niestacjonarne u prowadzącego dr hab. inż. Małgorzata Pawlak, prof. UMG odbędzie się w dniu 25.09.2020 w godzinach: 12.00 - 13.00 w sali: AUD.MAX

Wprowadzenie:
a.kaizer 22.09.2020
Ostatnia modyfikacja:
a.kaizer 22.09.2020

Egzamin poprawkowy z przedmiotu PODSTAWY INŻYNIERII RUCHU

Egzamin poprawkowy z przedmiotu PODSTAWY INŻYNIERII RUCHU dla specjalności Transport i Logistyka III rok - studia niestacjonarne u prowadzącego dr hab. inż. Małgorzata Pawlak, prof. UMG odbędzie się w dniu 25.09.2020 w godzinach: 12.00 - 13.00 w sali: AUD.MAX

Wprowadzenie:
a.kaizer 22.09.2020
Ostatnia modyfikacja:
a.kaizer 22.09.2020

Egzamin poprawkowy z przedmiotu ŚRODKI TRANSPORTU

Egzamin poprawkowy z przedmiotu ŚRODKI TRANSPORTU dla specjalności Transport i Logistyka II rok - studia niestacjonarne  u prowadzącego dr hab. inż. Małgorzata Pawlak, prof. UMG odbędzie się w dniu 25.09.2020 w godzinach: 12.00 - 13.00 w sali: AUD.MAX

Wprowadzenie:
a.kaizer 22.09.2020
Ostatnia modyfikacja:
a.kaizer 22.09.2020

Strony

Wytworzył informację:

13.03.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 13.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 15.03.2017