Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia

 

 

 

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni!


W obecnej rekrutacji Wydział oferuje studia techniczne na kierunku Transport, specjalności:

  • Morskie Systemy Transportowe i  Logistyczne (MSTiL),
  • Logistyka w Sektorze Offshore ( LwSO), Nowość
  • Zarządzanie Infrastrukturą i Środkami Transportu Śródlądowego (ZIiŚTŚ),
  • Eksploatacja Systemów Transportowych i Logistycznych (ESTiL). Nowość

Rekrutacja jest skierowana tylko do osób z tytułem zawodowym inżyniera!


Morskie Systemy Transportowe i  Logistyczne 

Celem studiów na specjalności Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne jest przygotowanie specjalistów do pracy koncepcyjnej związanej z projektowaniem i eksploatacją systemowo postrzeganych układów transportowych i logistycznych. Po ukończeniu 1,5-rocznych studiów absolwent specjalności jest specjalistą w zakresie:
• budowy, eksploatacji oraz zarządzania i sterowania morskimi systemami transportowymi i logistycznymi;
• funkcjonowania, organizacji i zarządzania lądowo-morskimi łańcuchami transportowymi i łańcuchami dostaw w skali globalnej;
• eksploatacji terminali portowych oraz centrów logistycznych;
• logistyki i spedycji portowo-morskiej oraz funkcjonowania przedsiębiorstw sektora transportu morskiego.

Logistyka w Sektorze Offshore

Celem studiów jest przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie zarządzania projektami dotyczącymi zaplecza logistycznego w sektorze offshore.
Profil kształcenia ukierunkowany jest na elementy związane z budową i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych, spedycją i logistyką ładunków nienormatywnych, geologią i geodezyjnymi pomiarami morskimi oraz pracami głębokowodnymi. Absolwenci są dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w jednostkach związanych z administrowaniem przedsiębiorstwami wspierającymi przemysł offshore, jak również w organizacjach zajmujących się logistycznym zabezpieczeniem operacji offshore z uwzględnieniem specyfiki transportu lądowego, śródlądowego i morskiego.

Zarządzanie Infrastrukturą i Środkami Transportu Śródlądowego

Celem studiów jest przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie zarządzania infrastrukturą i środkami transportu śródlądowego. Profil kształcenia ukierunkowany jest na elementy związane z bezpieczeństwem i inżynierią ruchu śródlądowego, zarządzaniem istniejącą i rozbudową infrastruktury transportu śródlądowego. Absolwenci są dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do pracy w jednostkach związanych z administrowaniem infrastrukturą śródlądową, w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem śródlądowym, w jednostkach samorządowych, w sztabach kryzysowych. 
 

Eksploatacja Systemów Transportowych i Logistycznych.

Celem edukacji na specjalności ESTiL jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu techniczno-technologicznych, eksploatacyjnych, organizacyjnych oraz prawnych w sektorze transportu, spedycji i logistyki (TSL).  Studia uczą planowania, projektowania oraz funkcjonowania systemów transportowych i logistycznych.
Dzięki połączeniu interdyscyplinarnej wiedzy z umiejętnościami praktycznymi oraz kompetencjami społecznymi absolwenci są dobrze przygotowani do pracy: 

  • na stanowiskach o profilu technicznym i operacyjnym w krajowych  i międzynarodowych przedsiębiorstwach sektora TSL, 
  • w administracji publicznej na stanowiskach związanych z kształtowaniem systemów transportowych i logistycznych, 
  • w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych,
  • w ramach własnej działalności gospodarczej w sektorze TSL lub w innych. 

 


Terminy rekrutacji: 

- od 1.12.2021 r. - zgłoszenia elektroniczne w systemie IRK

- 10.01.2022 r. - 11.02.2022 r. - dostarczanie dokumentów fizycznych do Dziekanatu WN od poniedziałku do piątku (oprócz wtorków), godz. 9.00 - 13.00, DOKUMNETY

- 15.02.2022 r. - ogłoszenie wyników rekrutacji (widoczne w systemie IRK).

Ważne! Rejestrujemy się wstępnie na MSTiL! Wybór konkretnej specjalności odbędzie się po pierwszym semestrze.


Inżynierze! Wydział Nawigacyjny czeka właśnie na Ciebie!

 

Więcej szczegółów w zakadce- KANDYDACI, KROK PO KROKU, KONTAKT.
 

 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
09.12.2021