Często zadawane pytania

  1. Czy uczelnia wystawia skierowania na badania w celu wystawienia Morskiego Świadectwa Zdrowia?
    Nie. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu precyzuje w Art. 4a ustęp 2 że koszty przeprowadzenia badania lekarskiego w celu wydania świadectwa zdrowia dla kandydata i studenta uczelni odbywającego praktykę zawodową na statku szkolnym ponosi ten kandydat lub student.
  2. Gdzie na stronie internetowej publikowane są progi punktowe z lat ubiegłych?
    Wydział nie publikuje progów z lat ubiegłych. Różne poziomy egzaminu dojrzałości w poszczególnych latach oraz różna liczba potencjalnych kandydatów na studia powodują, że progi lat ubiegłych nie są miarodajnym wskaźnikiem możliwości dostania się na studia.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

T. Neumann
21.06.2022