Informacje dla studentów studiów niestacjonarnych

Egzamin poprawkowy z przedmiotu BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY dla specjalności Transport Morski I...
22.09.2020
Egzamin poprawkowy z przedmiotu PODSTAWY INŻYNIERII RUCHU dla specjalności Transport i Logistyka III rok - studia...
22.09.2020
Egzamin poprawkowy z przedmiotu ŚRODKI TRANSPORTU dla specjalności Transport i Logistyka II rok - studia niestacjonarne ...
22.09.2020

Strony


Na stronie UMG

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
13.03.2017