Koła naukowe

 

Koło Naukowe Nawigator

e-mail: knnawigatoratgmail.com
www: https://wn.umg.edu.pl/nawigator/
Opiekun: dr inż. Krzysztof Wróbel

Koło Naukowe Innowacyjnych Systemów Transportowo – Logistycznych

e-mail: knistlamatgmail.com
www: https://knistlam.wixsite.com/kn-istl
FB: https://www.facebook.com/am.knistl 
Opiekun: dr inż. Monika Ziemska
 

Koło Naukowe loGIStic

e-mail: logistic.wnatgmail.com
www: https://kolologistic.wixsite.com/logistic
FB: https://www.facebook.com/knlogistic
Opiekun: mgr Oktawia Lewicka
 

Koło Naukowe SeaQuest

e-mail: nkbp.seaquestatgmail.comm
FB: https://www.facebook.com/SeaQuestNKBP
Opiekun: dr hab. inż. kpt. ż.w. Grzegorz Rutkowski, prof UMG
 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
13.03.2017