Wersja wpisu Krok po kroku z dnia 17.02.2021

W dniu 09.12.2020 r. został uruchomiony internetowy system rejestracji kandydatów na studia prowadzone na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W celu złożenia dokumentów na studia drugiego stopnia wykonaj następujące czynności:

 1. Zarejestruj się w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Zwróć szczególną uwagę na poprawne wpisanie danych osobowych. Dołącz zdjęcie. Pamiętaj, aby w sekcji wybierz kierunek wybrać ofertę studiów, na którą zamierzasz aplikować. Wydrukuj podanie o przyjęcie na studia, naklej zdjęcie, złóż swój podpis na ankiecie. Wykonaj kopię elektroniczną podania (skan lub zdjęcie).
 2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na rachunek bankowy wskazany przez system elektronicznej rekrutacji. Opłata rekrutacyjna jest oddzielna na każdy tryb i kierunek studiów, na jaki chcesz się ubiegać. Przed dokonaniem wpłaty dobrze zastanów się nad wyborem kierunku, wpłacona kwota jest bezzwrotna.
 3. Skompletuj elektroniczne wersje wymaganych dokumentów. Warunkiem koniecznym uwzględnienia Twojego podania o przyjęcie na studia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną (WKR) jest załadowanie ich w terminie 11.01.2021 – 26.02.2021 r. do systemu IRK. Komplet dokumentów zawiera:
  1. kopię elektroniczną ankiety osobowej w systemie IRK ;
  2. kopię elektroniczną dowodu opłaty rekrutacyjnej w systemie IRK;
  3. kopię elektroniczną dyplom lub odpis na mocy oryginału ukończenia wyższych studiów pierwszego stopnia w systemie IRK; 
  4. kopię elektroniczną suplementu do dyplomu w systemie IRK; 
 4. Skompletuj dokumenty fizyczne w teczce z gumką i dostarcz do Dziekanatu WN (wymagane dokumnety oraz terminarz).  
 5. Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane 1.03.2021 (system IRK oraz mail).

   

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
01.05.2017