Wymagane dokumenty

Pełny zestaw dokumentów kandydata na pierwszy rok studiów w UMG obejmuje:

  1. Podanie na typowym formularzu-kwestionariuszu osobowym obowiązującym w uczelni (dostępny po zarejestrowaniu się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji - IRK / Zgłoszenia rekrutacyjne/ Dokumenty i dalsze kroki).

  2. Kopię świadectwa maturalnego/dojrzałości. 

  3. Na studia II stopnia należy dostarczyć dyplom lub odpis na prawach oryginału ukończenia studiów technicznych I stopnia świadczący o uzyskaniu tytułu zawodowego inżynierawraz z suplementem.

  4. Fotografię legitymacyjną (ewentualnie zdjęcie paszportowe) wygenerowane na podaniu, w kolorze  wgrane oraz zaakceptowane w systemie elektronicznej rekrutacji.

  5. Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 zł w systemie IRK (na każdy kierunek wymagana jest oddzielna opłata rekrutacyjna) – opłatę można uiścić za pośrednictwem poczty lub przelewu z dowolnego banku na numer indywidualnego konta bankowego, generowanego w Systemie Elektronicznej Rekrutacji. Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jeżeli studia nie zostaną uruchomione,  opłata zostanie zwrócona w całości.

  6. Morskie Świadectwo Zdrowia (MŚZ) (według aktualnie obowiązującego wzoru) – dotyczy TYLKO KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE: KIERUNEK NAWIGACJA, SPECJALNOŚĆ TRANSPORT MORSKI (Kandydaci na specjalności nie będące specjalnościami morskimi nie składają żadnych zaświadczeń o stanie zdrowia). Przykład prawidłowo wystawionego Morskiego Świadectwa Zdrowia.


 

Morskie Świadectwo Zdrowia 

Kandydat uzyskuje je od uprawnionego lekarza.
Listę lekarzy uprawnionych do wydawania Morskiego Świadectwa Zdrowia znaleźć można na stronach internetowych Urzędu Morskiego w Gdyni.
Koszty badań lekarskich i uzyskania morskiego świadectwa zdrowia pokrywają kandydaci.

UWAGA. WAŻNE:
W świadectwie zdrowia musi być zamieszczony wpis o braku przeciwwskazań do wykonywania prac na wysokości powyżej 1 metra,  wpis o braku nosicielstwa durów i paradurów brzusznych (zamiast tego wpisu może też być dołączony oryginał wyników badań sanepidowskich).
 Upomnij się o to u lekarza wystawiającego Morskie Świadectwo Zdrowia.

W przypadku wątpliwości i pytań związanych z procesem uzyskiwania MŚZ informacji udziela WKR tel. 58 55 86 100, tel. 660-665-118 w godzinach pracy WKR godz.10-14.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim
Aktualnie obowiązujący formularz Morskiego Świadectwa Zdrowia znajduje się na stronach 36-37 ww. rozporządzenia.


Akademik

Podania o miejsce w akademiku należy składać podczas procesu rekrutacyjnego  lub w dziekanacie w terminie do 31.07.2024 r (lub podpisany skan wniosku wysłać na: dziekanatatwn.umg.edu.pl ). Decyzja o przyznaniu miejsca w akademiku zostanie ogłoszona drogą elektroniczną do 09.08.2024 r.

Formularz podania o akademik jest dostępny w systemie IRK/Zgłoszenia rekrutacyjne/ Dokumenty i dalsze kroki

Uwaga: Kandydaci z rekrutacji dodatkowej składają podanie o akademik wraz z dokumentami rekrutacyjnymi. 


Stypendia

Informacje dotyczące pomocy stypendialnej dla studentów znajdują się w sekcji: Studenci / Stypendia


Kontakt

Pytania dotyczące rekrutacji można kierować:
Telefonicznie – bezpośrednio do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (tel. 58 558 61 00, tel. 660-665-118 w godz.10-14 pon - pt ) w okresie przyjmowania dokumentów.
Telefonicznie – do Dziekanatu Wydziału Nawigacyjnego (tel. 58 558 61 44) – poza okresem przyjmowania dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
Pocztą elektroniczną – przez cały rok – na adres: rekrutacjaatwn.umg.edu.pl

 

 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
23.03.2017