O Centrum

W dobie coraz liczniejszych i poważniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni powołanie do życia Centrum Cyberbezpieczeństwa Morskiego (Maritime Cybersecurity Centre) jest nie tylko przedsięwzięciem pozwalającym skupić w jednym miejscu ponad sto lat tradycji morskich, budując w ten sposób pomost pomiędzy tradycją a współczesnymi metodami prowadzenia przedsięwzięć morskich, ale przede wszystkim jest dzisiaj koniecznością wynikającą zarówno z przepisów prawa, jak również międzynarodowych regulacji morskich.

Misja

Misją Centrum Cyberbezpieczeństwa Morskiego jest budowanie kultury cyberbezpieczeństwa w obszarach morskich w celu podniesienia bezpieczeństwa operacji morskich, offshorowych oraz portowych.

Działalność

Działalność Centrum Cyberbezpieczeństwa Morskiego koncentruje się w obszarach:

  • badań naukowych zmierzających do rozpoznawania oraz zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa w obszarze morskich technologii informacyjnych
  • czynny udział w pracach nad przygotowaniem regulacji branżowych krajowych oraz międzynarodowych, w celu podniesienia cyberbezpieczeństwa operacji morskich
  • rozwijanie współpracy z uczelniami krajowymi i zagranicznymi, instytutami naukowo-badawczymi oraz przemysłem morskim
  • współpracy z liderami rynku cyberbezpieczeństwa poprzez podpisanie stosownych umów o współpracy oraz prowadzenia certyfikowanych ośrodków szkoleniowych
  • szkoleń studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w szczególności kierunków morskich w celu budowania świadomości i odpowiedzialności za cyberbezpieczeństwo w operacjach morskich
  • szkoleń skierowanych do kadry pływającej, oficerskiej oraz pracowników portów, instalacji offshoreowych, firm biorących udział w łańcuchach dostaw, obsłudze operacji morskich w celu budowania ich świadomości oraz odpowiedzialności za cyberbezpieczeństwo operacji morskich
  • badań zagrożeń cyberbezpieczeństwa oraz metod ich mitygacji w przemyśle morskim na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach marynistycznych oraz wspieranie przedsiębiorstw morskich w zakresie podnoszenia poziomy cyberbezpieczeństwa poprzez tworzenie polityk, standardów oraz procedur bezpieczeństwa jak również wdrażania standardów bezpieczeństwa takich jak ISO27001, NIST, COBIT, CIS, ISA/ANSI 62443 oraz ich adaptację i dostosowanie do potrzeb operacji morskich
  • rozwijanie współpracy z liderami na rynku producentów rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa w celu wprowadzania najnowszych i najlepszych rozwiązań do zakresu programu nauczania dla studentów wydziału

Wartości

Jako uczelnia szczycąca się ponad stuletnią tradycją działalności edukacyjnej i szkoleniowej uważamy za swój obowiązek aktywne uczestniczenie w budowaniu bezpieczeństwa operacji morskich. Nasze doświadczenie, znajomość realiów operacji morskich, regulacji prawnych oraz branżowych w połączeniu z wiedzą praktyczną specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa, pozwoli nam zbudować pomost pomiędzy szybko zmieniającymi się realiami i nowościami technologii informatycznych a tradycją, niezawodnością, pewnością i zaufaniem operacji morskich. 

Mając na uwadze charakterystyka współczesnych zagrożeń cyberbezpieczeństwa, ich powiązanie zarówno ze szpiegostwem przemysłowym, terroryzmem jak również zagrożeniami nation-state jesteśmy zobowiązani do podjęcia wszelkich możliwych działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia i życia ludzkiego, zagrożeniom ekologicznym oraz ochronę przedsięwzięć o charakterze biznesowym poprzez badania naukowe, czynne budowanie i wdrażanie systemów i rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa w obszarze operacji morskich i obszarach pokrewnych.

 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
17.01.2022