Historia

Wydział Nawigacyjny 

Jest najstarszym Wydziałem Uczelni, powstał w 1920 r. razem ze Szkołą Morską w Tczewie. Rozkazem Ministra Spraw Wojskowych gen. porucznika Józefa Leśniewskiego 17 czerwca 1920 roku powołano Szkołę Morską w Tczewie z dwoma wydziałami: nawigacyjnym i mechanicznym. Dyrektorem Szkoły został Antoni Garnuszewski, a stanowisko inspektora i kierownika wydziału nawigacyjnego powierzono Gustawowi Kańskiemu.

Początkowo nauka na Wydziale Nawigacyjnym trwała trzy lata. Nawigatorzy w tym czasie odbyć musieli dwudziestodwumie­sięczną praktykę morską na statkach szkolnych – „Lwowie”, a od 1930 roku na „Darze Pomorza”. Po praktyce dyplomowej na ostatnim roku absolwenci otrzymywali dyplom porucznika żeglugi morskiej.

Po zakończeniu II wojny światowej reaktywowano Wydział, który w 1947 przeniesiono z Gdyni do Szczecina. Po kilku latach, w sierpniu 1953 roku, Wydział wrócił w struktury gdyńskiej Państwowej Szkoły Morskiej.

W 1969 PSM stała się Wyższą Szkołą Morską i Wydział Nawigacyjny rozpoczął kształcenie inżynierów nawigatorów morskich. W 1975 rozpoczęto nauczanie na 5-letnich studiach magisterskich, utworzono też studia zaoczne.

Na Wydziale istniały dwa Instytuty – Instytut Nawigacji, Eksploatacji Statku oraz Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii. W 1984 utworzono inżynierskie studia wieczorowe w specjalności eksploatacja portów.

Od 1991 na Wydziale funkcjonowało pięć katedr: Nawigacji, Nawigacji Technicznej, Eksploatacji Statku, Manewrowania Statkiem, Meteorologii i Oceanografii Nautycznej. Kilka lat później  włączono do Wydziału Nawigacyjnego trzy kolejne katedry: Matematyki, Podstaw Informatyki i Sieci Komputerowych oraz Eksploatacji Portów.

Obecnie (2021) Wydział Nawigacyjny UMG posiada cztery katedry: katedrę eksploatacji statku, matematyki, nawigacji, transportu i logistyki. W skład Wydziału wchodzą również Zakład Geodezji i Oceanografii, Centrum Szkoleniowo-Treningowe oraz Centrum Cyberbezpieczeństwa Morskiego.

W dyscyplinie transport Wydział posiada prawo do nadawania stopnia doktora nauk technicznych.

Wydział ściśle współpracuje z Międzynarodową Organizacją Morską (IMO), pracownicy Wydziału uczestniczą również w pracach Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Morskich (IAMU), którego jednym z współorganizatorów w roku 2000 był prof. Bogumił Łączyński.

Wydział wspólnie z The Nautical Institute w Londynie jest organizatorem jednej z największych i ważniejszych konferencji z zakresu bezpieczeństwa i transportu morskiego TransNav on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. Koneferencja odbywa się w murach Uczelni co dwa lata i skupia uczestników z ponad 50 krajów z całego świata.

Na Wydziale Nawigacyjnym studiują zarówno studenci stacjonarni, jak i zaoczni na kierunkach nawigacja w specjalnościach: transport morski, technologie offshorowe, zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie morskim, żegluga arktyczna oraz na kierunku transport w specjalnościach: transport i logistyka oraz morskie systemy transportowe i logistyczne.

Wydział posiada certyfikat jakości ISO 9001, NC-087/98 potwierdzający „kształcenie na poziomie akademickim, prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz szkolenie zawodowe specjalistów dla gospodarki morskiej wg wymogów polskich i międzynarodowych".

Na Wydziale Nawigacyjnym prowadzone są prace badawcze z zakresu bezpieczeństwa na morzu i problemów eksploatacji statków i portów morskich.

Wydział posiada nowoczesne laboratoria, wyposażone w urządzenia i aparaturę światowej klasy do prowadzenia badań naukowych i edukacji studentów, m.in. symulator manewrowy, symulator Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS), symulator radarowo-nawigacyjny, symulator Mapy Elektronicznej i Systemu ECDIS. Na Wydziale znajduje się również planetarium im. kpt ż.w. A. Ledóchowskiego, do nauki astronawigacji, będące również atrakcją turystyczną miasta.

Wydział mieści się w kompleksie budynków przy al. Jana Pawła II, gdzie znajduje się również pływalnia dla pracowników, studentów UMG i mieszkańców Gdyni.

Wydziałem kierowali:

Kierownicy:

 • kmdr por. kpt.ż.w. Gustaw Kański (1920-1932)
 • kpt. mar. kpt.ż.w. Antoni Ledóchowski (1932-1939 i 1945-1947)
 • kpt.ż.w. Józef Giertowski (1953-1957 i 1.08.1958-30.11.1958 )
 • kpt.ż.w. mgr Józef Miłobędzki (1957-1958)
 • kpt.ż.w. mgr Józef Gurbisz (1958 i 1960-1962)
 • kpt.ż.w. Mieczysław Kazibut (1963-1969)

Dziekani:

 1. kpt.ż.w. doc. dr Daniel Duda (1969-1972)
 2. kpt.ż.w. inż. Bohdan Borowski (1972-1975)
 3. kpt.ż.w. dr inż. Zdzisław Chuchla (1975-1981 i 1984-1990)
 4. kpt.ż.w. dr Władysław Rymarz (1981)
 5. kpt.ż.w. inż. Stanisław Bester (1982-1984)
 6. kpt.ż.w. mgr Eugeniusz Kazanecki (1990-1995)
 7. kpt.ż.w. inż. Andrzej Królikowski (1992-1993)
 8. kmdr ppor. rez. dr inż. Andrzej Niewiak (1995-2002)
 9. dr hab. kmdr Michał Holec, prof. AMG (2002-2008)
 10. prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit (2008-2016)
 11. dr hab. Leszek Smolarek, prof. UMG (2016-2020)
 12. dr hab. inż Tomasz Neumann, prof. UMG (od 2020)

 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
13.09.2021