Profil kształcenia

Wydział Nawigacyjny kształci studentów:

  • na kierunku NAWIGACJA w specjalnościach: transport morski, technologie offshorowe, zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie morskim, żegluga arktyczna,
  • na kierunku TRANSPORT w specjalnościach: transport i logistyka oraz morskie systemy transportowe i logistyczne.

 

Transport morski

Celem studiów w specjalności transport morski jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów w zakresie eksploatacji statku w transporcie morskim. Absolwent jednolitych studiów magisterskich tej specjalności otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł magistra inżyniera, a absolwent I stopnia studiów dwustopniowych tytuł inżyniera. Po odbyciu praktyki (przepisy STCW) otrzymuje on również dyplom oficera i uprawnienia do sprawowania funkcji oficerskich i kierowniczych na statkach w dziale pokładowym.

 

Transport i logistyka

Celem studiów w specjalności transport i logistyka jest przygotowanie specjalistów do pracy w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych oraz firmach współpracujących z szeroko rozumianym międzynarodowym sektorem transportu. Dzięki zdobytej wiedzy i posiadanym umiejętnościom absolwenci mogą obejmować stanowiska o profilu typowo inżynierskim, jak też i menedżerskim. Absolwenci obu specjalności otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł inżyniera. Z kolei absolwenci studiów II stopnia w specjalności morskie systemy transportowe i logistyczne otrzymują dyplom magistra i są przygotowani do podejmowania pracy na stanowiskach inżynierskich i menedżerskich w szeroko rozumianym morskim sektorze transportowym i spedycyjno – logistycznym.

Studia na obydwu kierunkach powinni podejmować kandydaci charakteryzujący się uzdolnieniami do nauk ścisłych, rozwiniętą wyobraźnią przestrzenną, aktywnością, jak również predyspozycjami do kierowania zespołami ludzkimi.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
06.03.2017