Przepisy, Regulacje, Skierowania

 

Zarządzenia Dziekana

Zasady zwiazane z wpisem warunkowym na kolejny semestr

Skierowanie na praktykę eksploatacyjną

Proszę o poprawne wypełnienie skierowania na praktykę eksploatacyjną (plik do pobrania poniżej) oraz wysłanie na adres mail dziekanatatwn.umg.edu.pl.

Po weryfikacji poprawności i kompletności danych w Dziekanacie WN skierowanie zostanie odesłane do DA i zainteresowanej osoby.

Przepisy regulujące zakres szkoleń dla członków załóg morskich

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń́ dla członków załóg statków morskich
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000239/O/D2014023...

zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów przeszkoleń́ dla członków załóg statków morskich

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001779/O/D2014177...

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie ramowych programów szkoleń́ i wymagań́ egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000121/O/D2017012...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wzorów książek praktyk w dziale pokładowym i dziale maszynowym

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000084/O/D2017008...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000802/O/D2018080...

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
12.10.2020