Stypendia WN

HARMONIOGRAM PODPISYWANIA DECYZJI STYPENDIALNYCHW terminie 21-26.11.2022 Wydziałowa komisja stypendialna przypomina, że zgodnie z Regulaminem...
17.11.2022
Wydziałowa Komisja Stypendialna informuje, że w dniu 18 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o...
02.11.2022
Osoby zainteresowana stypendium marszałka dla najlepszych studentów proszone są o zapoznanie się z informacjami (link poniżej)https://gospodarka....
26.10.2022
Wydziałowa Komisja Stypendialnazgodnie z Regulaminem Świadczeń studentów UMGogłasza ranking na podstawie wszystkich złożonych wniosków o stypendium...
25.10.2022
Wydziałowa Komisja Stypendialna informuje, że osoby które zobligowane są donieść brakujące dokumenty do wniosków o stypendium socjalne, mogą to...
24.10.2022
STYPENDIA POMOCOWE AMAZON-PERSPEKTYWYSTYPENDIA POMOCOWE NatWest-PERSPEKTYWY DLA STUDENTÓW Z UKRAINY  W ramach projektu prowadzonego przez...
15.10.2022
Wydziałowa Komisja Informuje, że każdy obywatel Ukrainy, który przybył do Polski po 24.02.2022 i chce się ubiegać o stypendium socjalne/ zapomogę, ma...
07.10.2022
Wykaz wymaganych dokumetów w celu uzyskania świadczeń: Stypendium socjalne:wypełniony zał 2 (jeśli student wnioskuje o stypendium w zwiększonej...
05.10.2022
Wydziałowa Komisja Stypendialna informuje, że od dnia 3.10.2022 obowiązuje nowy regulamin świadczeń dla studentów UMG.Więcej szczegółów na stronie...
04.10.2022

Strony

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
15.03.2017