Stypendia

Wypłata świadczeń, Ranking stypednium rektora dla najlepszych studentów

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ W SEMESTRZE LETNIM

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna informuje, że w semestrze letnim ulegnie zmianie termin wypłacania świadczeń.

Rata za miesiąc marzec zostanie wypłacona na początku kwietnia, pozostałe 3 raty będą wypłacane w okolicy 25 dnia każdego miesiąca.

Wprowadzenie:
P.Krajewska 23.03.2021
Ostatnia modyfikacja:
P.Krajewska 23.03.2021

Decyzje stypendialne

Drodzy Studenci

Z racji panującej sytuacji epidemiologicznej wszystkie decyzje wysyłane są pocztą za potwierdzeniem odbioru (żółta kartka). Nie ma potrzeby odsyłania skanów podpisanej decyzji, potwierdzeniem jest podpisane zwrotne potwierdzenie odbioru które jest dopinane do Państwa decyzji i uprawomocniane.

Wprowadzenie:
P.Krajewska 07.11.2020
Ostatnia modyfikacja:
P.Krajewska 07.11.2020

Strony

Wytworzył informację:

15.03.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 15.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 15.03.2017