Stypendia

LISTY RANKINGOWE

Komisja Stypendialna Wydziału Nawigacyjnego

zgodnie z §33 Regulaminu Świadczeń Studentów UMG

w dniu 22.10.2021

ogłasza LISTY RANKINGOWE.

 

Listy rankingowe służą sprawdzeniu czy każda osoba składająca wniosek znalazła się na liście oraz czy obliczona ilość punktów oraz średnia się zgadzają.

Wprowadzenie:
P.Krajewska 22.10.2021
Ostatnia modyfikacja:
P.Krajewska 22.10.2021

Składanie wniosków o stypendia w roku akademickim 2021/22

Szanowni Studenci

Od 1.10 - 20.10.2021 można składać wnioski o stypendium - w trybie stacjonarnym ( nie jest jeszcze znany harmonogram pracy komisji, dopóki nie zostaną opublikowane plany zajęć) oraz w wersji pdf - wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami spakowany w jeden plik pdf wysłany na adres stypendiaatwn.umg.edu.pl

Wprowadzenie:
P.Krajewska 20.09.2021
Ostatnia modyfikacja:
P.Krajewska 20.09.2021

Wypłata świadczeń, Ranking stypednium rektora dla najlepszych studentów

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ W SEMESTRZE LETNIM

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna informuje, że w semestrze letnim ulegnie zmianie termin wypłacania świadczeń.

Rata za miesiąc marzec zostanie wypłacona na początku kwietnia, pozostałe 3 raty będą wypłacane w okolicy 25 dnia każdego miesiąca.

Wprowadzenie:
P.Krajewska 23.03.2021
Ostatnia modyfikacja:
P.Krajewska 23.03.2021

Strony

Wytworzył informację:

15.03.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 15.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 15.03.2017