Stypendia WN

Drodzy Studenci Zgodnie z Regulaminem Świadczeń dla Studentów UMG w Gdyni publikuję Państwu rankingi dla poszczególnych kierunków. Przypominam, że...
21.10.2020
Drodzy Studenci! W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, kontakt z komisją stypendialną będzie odbywać się tylko i wyłącznie drogą mailową...
21.10.2020
DYŻURY KOMISJI STYPENDIALNEJ Komisja stypendialna przyjmuje wnioski do 20.10.2020r Wnioski można składać osobiście w wyznaczonych...
01.10.2020
Studenci  mogą składać wnioski o  przyznanie  świadczeń pomocy materialnej  w roku akademickim 2020/2021 w wydziałowych...
27.09.2020
Od 30 czerwca 2020 r. Komisja Stypendialna Wydziału Nawigacyjnego posiada nowy adres mailowy: stypendiaatwn.umg.edu.pl. Stary adres od dnia...
30.06.2020
Od 30 czerwca 2020 r. Komisja Stypendialna Wydziału Nawigacyjnego posiada nowy adres mailowy: stypendiaatwn.umg.edu.pl. Stary adres od dnia...
30.06.2020
Szanowni Państwo Zgodnie z decyzją Prorektora osoby, które składały wnioski o stypendia/ zapomogi w wersji online (skany, zdjęcia), proszone...
01.06.2020
Szanowni Państwo pomimo zawieszenia zajęć dydaktycznych, harmonogram dyżurów komisji stypendialnej nie ulega zmianie. Wnioski zbieramy do soboty...
11.03.2020
Wnioski o przedłużenie stypendium socjalnego, rektora i dla niepełnosprawnych można składać do 14.03 włącznie w godzinach: 10.03 13:45 - 15:45 11...
09.03.2020

Strony

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
15.03.2017