Uprawnienia

Uniwersytet Morski w Gdyni posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych zgodnie z rozporządzeniem określającym nową klasyfikację dziedzin i dyscyplin z dnia 20.09.2018r. oraz zgodnie z Komunikatem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dn. 30.04.2019, w następujących dyscyplinach:

stopień doktora habilitowanego:

  • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie Automatyka, elektronika i elektrotechnika
  • w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości

stopień doktora:

  • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie Automatyka, elektronika i elektrotechnika
  • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie Inżynieria lądowa, geodezja i transport
  • w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna
  • w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości

 

Zgodnie ze Statutem  UMG nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego należy do kompetencji Senatu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Radami naukowymi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni właściwymi dla spraw związanych z nadawaniem stopni naukowych w poszczególnych dyscyplinach są:

  • w przypadku dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika – Rada naukowa Wydziału Elektrycznego,
  • w przypadku dyscypliny inżynieria mechaniczna – Rada naukowa Wydziału Mechanicznego,
  • w przypadku dyscypliny inżynieria lądowa, geodezja i transport – Rada naukowa Wydziału Nawigacyjnego,
  • w przypadku dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości – Rada naukowa Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości.

 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
24.03.2017