Władze

Dziekan Wydziału

dr hab. inż. Tomasz Neumann, prof. UMG

Curriculum vitae

Prodziekan ds. dydaktyki
i organizacji studiów

dr inż. Przemysław Dziula

Curriculum vitae

Prodziekan ds. studenckich
i promocji

dr inż. Adam Kaizer

Curriculum vitae

Prodziekan ds. morskich,
współpracy i rozwoju

dr inż. kpt.ż.w. Przemysław Wilczyński,
prof. UMG

Curriculum vitae

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
10.02.2021