Zasady rekrutacji

Instrukcja dla kandydatów:

  1. Zarejestruj się, wprowadzając swoje dane osobowe, w Systemie Elektronicznej Rekrutacji (lRK),
  2. Wydrukuj z systemu IRK i podpisz podanie do JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (naklej na podaniu jedno zdjęcie w odpowiednim miejscu).
  3. Wydrukuj stronę (okładkę) ze swoimi danymi i naklej ją na zewnętrzną stronę białej (papierowej) teczki zamykanej za pomocą gumki (dokumenty w teczkach zawiązywanych nie są przyjmowane).
  4. Skompletuj dokumenty wymienione na wydrukowanej stronie i umieść je w wyżej wymienionej teczce.
  5. Teczkę Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW dostarcz (osobiście, kurierem, pocztą lub przez osobę trzecią) do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – Al. Jana Pawła II 3.

Uwaga: komplet dokumentów składanych w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej musi zawierać oryginał świadectwa maturalnego lub odpis na prawach oryginału.
Po wstępnym przyjęciu kandydata, musi on, w terminie wskazanym w terminarzu czynności rekrutacyjnych, dostarczyć drugi egzemplarz świadectwa. Na studia przyjmowani będą tylko kandydaci, którzy w wymaganym terminie złożą łącznie – oryginał świadectwa i odpis na prawach oryginału.

Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym algorytm według którego uwzględniane są szczególne osiągnięcia kandydatów: udział w olimpiadach przedmiotowych, certyfikaty poświadczające znajomość języków obcych: http://www.umg.edu.pl/node/3935

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
23.03.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 01.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
a.kaizer 13.05.2021