Zespół badawczy Nawigacji GNSS, Hydrografii oraz jednostek bezzałogowych (pływających i latających)

 

Skład:

prof. Cezary Specht                      https://www.researchgate.net/profile/Cezary_Specht

dr inż. Paweł Dąbrowski               https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Dabrowski6

dr inż. Mariusz Specht                  https://www.researchgate.net/profile/Mariusz_Specht

mgr Oktawia Lewicka                    https://www.researchgate.net/profile/Oktawia_Lewicka2

Z zespołem stale współpracują pracownicy naukowi AMW, PG i AWFiS.

Obszary badawcze:

Pozycjonowanie GNSS (nawigacja i geodezja satelitarna): Badamy dokładność, dostępność, niezawodność oraz inne charakterystyki systemów GNSS. Oceniamy regularnie dokładność pozycji systemów takich jak: GPS, Glonass, Beidou Galileo, EGNOS, DGPS, ASG-EUPOS itp. Testujemy odbiorniki nawigacyjne i geodezyjne jak również badamy telefony komórkowe pod kątem precyzji ich lokalizacji. Interesują nas również odbiorniki sportowe.     

Pomiary hydrograficzne (klasyczne i bezzałogowe): Realizujemy pomiary hydrograficzne naszą jednostką załogową oraz hydrograficznym dronem bezzałogowym, własnej konstrukcji. Na ich podstawie tworzymy mapy o rożnym przeznaczeniu. Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS było pierwszym portem w Polsce, którego pomiary batymetryczne w całości zrealizował dron. Badamy również zjawiska oceanograficzne takie jak Tombolo występujące w Sopocie lub Kołobrzegu.

Fotogrametria i Teledetekcja: Wykorzystujemy stacjonarny i mobilny skaning laserowy oraz zdjęcia z bezzałogowych dronów latających do budowy modeli 3D różnych obiektów (Bazylika Mariacka, Molo w Sopocie, Budynki UMG itp.).

Badania kolejowe: Od 2009 roku, badamy różne metody inwentaryzacji (wyznaczania współrzędnych) tras kolejowych przy pomocy GNSS. Pomiarowo inwentaryzujemy regularnie trasy tramwajowe w Gdańsku. W 2020 Wspólnie z PG skonstruowaliśmy kolejową Mobilną Platformę Pomiarową, której zadaniem jest inwentaryzacja przebiegu osi torów kolejowych. Jest to unikatowe urządzenie składające się z mobilnego skanera laserowgo, 6 odbiorników GNSS, urządzenia inercyjnego (INS/GNSS), odometru, „szybkich” kamer oraz innych urządzeń pomocniczych.

Cezary Specht

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
12.01.2021