Aktualności

Harmonogram wyborów do Parlamentu Studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na kadencję 2020-2022

12- 20 listopada zgłaszanie kandydatów

DZIEKAN I RADA NAUKOWA WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI
 
zawiadamiają o
 
PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
 
mgr inż. Moniki Ziemskiej
nt.  „Modelowanie niezawodności operacyjnej miejskiej sieci transportowej w aspekcie oddziaływania portu
 
 
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 19 listopada 2020 r.

Komunikat Dziekana Wydziału Nawigacyjnego w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych.

W dniu 28.10.2020 r. JM Rektor wydał Zarządzenie nr 83 , zgodnie z którym od poniedziałku 2 listopada aż do odwołania wszystkie zajęcia wykładowe, ćwiczeniowe, seminaryjne i projektowe, a także laboratoria i zajęcia w-f będą realizowane w formie zdalnej. 

W celu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 Dziekan Wydziału dr hab. inż. Tomasz Neumann, prof. UMG podjął decyzję o zawieszeniu realizacji zajęć praktycznych realizowanych dotychczas w formie tradycyjnej (na terenie uczelni) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zawieszenie dotyczy zajęć, których realizację zaplanowano w terminie od 31.10.2020 r. do 13.11.2020 r.

W zależności od stanu sytuacji epidemicznej okres zawieszenia zajęć może ulec zmianie.

Strony

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
24.03.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
a.kaizer 21.10.2020