Rekrutacja Dodatkowa Otwarta!

Rekrutacja Dodatkowa Otwarta!

Dziekan Wydziału Nawigacyjnego ogłasza rekrutację dodatkową.

W ramach rekrutacji dodatkowej na rok akademicki 2023/2024 oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne, I i II stopnia następujących kierunków i specjalności:

studia stacjonarne I stopnia:

Kierunek Nawigacja, specjalność Transport Morski,

 

studia stacjonarne II stopnia:

Kierunek Nawigacja, specjalności: Technologie Offshorowe, oraz Eksploatacja Zbiornikowców (możliwość wyboru po 1 semestrze TO)

 

studia niestacjonarne I stopnia:

Kierunek Nawigacja, specjalność Transport Morski
Kierunek Transport, specjalność Transport i Logistyka

 

studia niestacjonarne II stopnia:

Kierunek Transport, specjalności: Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne

 

Od 11.09.2023 r. - 14.09.2023 r. - zgłoszenia elektroniczne: www.irk.umg.edu.pl

(przyjmowanie skanów dokumentów w systemie IRK oraz wniesienie opłat rekrutacyjnych)

W dniu 15.09.2023 r. -  wstępna kwalifikacja na kontach kandydatów- status: zakwalifikowany, lista rezerwowa, niezakwalifikowany

Od 18.09.2023 r. - 21.09.2023 r. -  składanie dokumentów fizycznych w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych (WKR) przez osoby zakwalifikowany (Dziekanat WN)

W dniu 22.09.2023r. - ogłoszenie listy przyjętych na studia status: przyjęty

Podczas rekrutacji uzupełniającej decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji w zakładce: Krok po Kroku oraz Wymagane Dokumenty
 

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: rekrutacjaatwn.umg.edu.pl

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
30.05.2021