Praca Dyplomowa

Zarządzenia Dziekana

Regulamin wyboru tematyki Seminarium Dyplomowego realizowanego na Wydziale Nawigacyjnym UMG

 

Wytyczne dotyczące przystąpienia do obrony pracy dyplomowej na Wydziale Nawigacyjnym:

 1. Komplet dokumentów należy zarejestrować w katedrze w której został dokonany wybór promotora

Do kompletu dokumentów zalicza się:

 • Praca Dyplomowa wydrukowana dwustronnie wraz ze zbindowaną fiszką bibliograficzną , dołączoną  i podpisaną płytą CD z plikiem pdf

     a) temat pracy dyplomowej musi być zgodny ( identyczny ) z tematem, który został wybrany w czasie trwania studiów,
     b) na stronie tytułowej pracy dyplomowej powinna być umieszczona zgoda studenta lub jej brak na udostępnienie tej pracy,                           potwierdzona własnoręcznym podpisem studenta. Natomiast na odwrocie strony tytułowej powinno być zamieszczone oświadczenie         o samodzielnym pisaniu pracy,
 • Fiszka bibliograficzna (łącznie dwie sztuki fiszki bibliograficznej jedna dołączona w zbindowanej pracy dyplomowej oraz  jedna luzem). Dodatkowo przesłanie fiszki w formie edytowalnej na adres: czytelnia_nawigacjaatbg.umg.edu.pl
 • Praca dyplomowa w sztywnej okładce lub jej kopia na podpisanej płycie CD – forma i ilość do ustalenia z Promotorem
 • Karta obiegowa – Pobierz oraz uzupełnij w odpowiednich jednostkach

 

 1. Po rejestracji kompletną prace dyplomową należy złożyć w Dziekanacie

 2. Aby ustalić termin obrony pracy dyplomowej należy dostarczyć do Dziekanatu druk rejestracji na egzamin  

 3. Prace Dyplomową (dot. studiów w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej) należy złożyć w terminie:

 • Kierunek: NAWIGACJA – 3 tygodnie przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej
 • Kierunek TRANSPORT – 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej
 1. Student przystępujący do obrony musi uregulować wszystkie zaległości finansowe 

 2. Przed odebraniem dyplomu student zobowiązany jest oddać w Dziekanacie wypałnioną kartę obiegową

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

A.Kaizer
28.03.2022